Zaprojektuj i wybuduj na sprzedaż lub wynajem
Oferujemy na sprzedaż teren inwestycyjny - działka jest oczyszczona, zniwelowana. Zapewnimy pomoc w przygotowaniu wszystkich formalności związanych ze sprzedażą działki.
Hale na sprzedaż lub wynajem – oferujemy możliwość budowy obiektów wg stawianych przez Inwestora standardów i zakresu. Do Twojej decyzji należy możliwość najmu lub kupna.
Wybudujemy wg Twojego standardu jako generalny wykonawca-jesteśmy w stanie zaoferować pomoc w koordynacji i realizacji projektów budowlanych oraz technicznych planowanej inwestycji, kompleksowym zarządzaniu budową i dokumentacją (w tym geodezyjną i kosztorysową).
Projektujemy obiekty industrialne - oferujemy pełen zakres prac projektowych od koncepcji, projekt budowlany wielobranżowy i wykonawczy. Naszym celem jest zapewnienie Klientom komfortu i bezpieczeństwa poprzez rzetelne i profesjonalne świadczenie usług. Projektujemy przy współudziale Inwestora, starając się znaleźć optymalne rozwiązania funkcjonalne i kosztowe obiektu. W trakcie realizacji zapewnimy nadzór autorski, inwestorski.
Wybudujemy wg Twojego standardu jako generalny wykonawca-jesteśmy w stanie zaoferować pomoc w koordynacji i realizacji projektów budowlanych oraz technicznych planowanej inwestycji, kompleksowym zarządzaniu budową i dokumentacją (w tym geodezyjną i kosztorysową).